Ανθρώπινο Δυναμικό – Εγκαταστάσεις

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Η ECOMED από το 1979 ξεκινάει με τη σχεδίαση και κατασκευή πρωτοπόρων οφθαλμολογικών μηχανημάτων χειρουργείου, υψηλότερης τεχνολογίας από τα αντίστοιχα εισαγόμενα.

 

Με το πέρασμα των ετών, η κατασκευαστική αλλά και εμπορική της δραστηριότητα εκτείνεται στο τομέα της Δερματολογίας, Πλαστικής Χειρουργικής και Ιατρικής Αισθητικής με πλήθος συσκευών.

Πέραν της κατασκευής καινοτομικών προϊόντων, διαχρονικό πλεονέκτημα της ECOMED σε σχέση με τις εισαγωγικές ανταγωνιστικές εταιρείες του κλάδου της, αποτελεί η άμεση και αποτελεσματική επισκευή πάσης φύσεως λειτουργικών βλαβών.

 

Το ανταγωνιστικό αυτό πλεονέκτημα οφείλεται στην ύπαρξη υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού καθώς και στα άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια της όπου αποτελούν πρότυπο για τα ελληνικά δεδομένα.

Το ανθρώπινο δυναμικό της ECOMED αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της εταιρείας.

 

Μια μικρή αλλά συμπαγής ομάδα 15 ανθρώπων συνθέτουν ένα μωσαϊκό διαφορετικών γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και εμπειριών, πλήρως ανταποκρινόμενο σε ένα δυναμικό εξελισσόμενο κλάδο που απαιτεί υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας.

 

Αυτό είναι το κρισιμότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς και το πολυτιμότερο κεφάλαιο για την ECOMED.

Στρατηγικός στόχος της ECOMED είναι η παροχή ολοκληρωμένης τεχνικής υποστήριξης με προσανατολισμό στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη για ταχύτητα, αποτελεσματικότητα, συνέπεια και οικονομία. Στα πλαίσια επίτευξης των προκαθορισμένων standards ποιότητας, βασική υπόσχεση του τμήματος τεχνικής υποστήριξης είναι η αντιμετώπιση κάθε τεχνικής βλάβης εντός 24h για την ηπειρωτική Ελλάδα και 48h για την Νησιωτική Ελλάδα.

Για την εκπλήρωση του παραπάνω στόχου η ECOMED επενδύει στη δια βίου μάθηση του προσωπικού της.

Η συνεχής έρευνα και η συμμετοχή του σε συνέδρια τελευταίων τεχνολογιών, σε διεθνή service training ξένων οίκων, σε ετήσιες εκπαιδεύσεις στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι αυτή που δίνει την δυνατότητα κατασκευής μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας, καθώς τη δυνατότητα της άμεσης και αποτελεσματικής επισκευής πάσης φύσεως βλαβών όλων των προϊόντων που ανήκουν στο εταιρικό χαρτοφυλάκιο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Τα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια δημιουργούν τις βέλτιστες προϋποθέσεις και τις ιδανικές συνθήκες για ένα άρτιο προϊοντικό αποτέλεσμα καθώς και ένα ευχάριστο και φιλόξενο περιβάλλον τόσο για το προσωπικό όσο και για τους επισκέπτες της.

 

Η εταιρεία λειτουργεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, σε 5 ανεξάρτητους χώρους, ικανοποιώντας τις ανάγκες της in-house παραγωγής, τις ανάγκες αποθήκευσης α’ υλών και ετοίμων προϊόντων καθώς και την live επίδειξη των μηχανημάτων στο ειδικά διαμορφωμένο showroom.

Το κεντρικό εργαστήριο συστεγάζει:

  • το τμήμα έρευνας
  • παραγωγής
  • τεχνικής υποστήριξης (service)
  • τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες (Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας, Γραμματειακή Υποστήριξη, Λογιστήριο).

Για τη καλύτερη λειτουργία του, το τμήμα παραγωγής οργανώνεται σε:

  • Τμήμα Παραγωγής Μηχανολογικών: Μηχανολογικά, Οπτικά, Πνευματικά, Υδραυλικά.
  • Τμήμα Ηλεκτρονικών: Ηλεκτρολογικών, Aυτοματισμών, Hλεκτρονικών, Λογισμικό.

 

Η παραγωγή των επιμέρους μερών είτε στα πλαίσια κατασκευής νέων προϊόντων είτε στα πλαίσια τεχνικής υποστήριξης, υποστηρίζεται τόσο από τον υψηλής ακρίβειας μετρολογικό εξοπλισμό όσο και από το άρτια εξοπλισμένο μηχανουργείο της ECOMED, το οποίο περιλαμβάνει πλήθος εργαλειομηχανών.

Scroll Up