ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Από τα πρώτα χρόνια της ιδρύσεως της η ECOMED με έμφαση στην καινοτομία κατάφερε να αναπτύξει προϊόντα πρωτοποριακά τόσο για την ελληνική όσο και για την παγκόσμια αγορά, οδηγώντας τις εξελίξεις. Η δημιουργία νέων τάσεων στο αγοραστικό κοινό αποτελούσε διαχρονικά μια από τις βασικές της επιδιώξεις, προσφέροντας στην αγορά συσκευές υψηλής αντοχής και επιδόσεων με χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Χρονοδιάγραμμα Κατασκευαστικής Δραστηριότητας

Micro Cryo (I, II, III)

Σειρά συσκευών κρυοπηξίας

Διαθερμια

Εφαρμογές στην οφθαλμολογία, δερματολογία, γυναικολογία, ΩΡΛ

Βιτρεκτομή

Με μεγάλη επιτυχία στην ελληνική οφθαλμολογία

Argon Laser

Οφθαλμολογική και δερματολογική χρήση

Laser CO2

Ειδικό για χειρουργικές εφαρμογές δερματολογικές, αισθητικής χειρουργικής, ΩΡΛ

Υγρός κλίβανος flash

Προσοφθάλμιο σύστημα

σχισμοειδούς λυχνίας

Εcocool

Σύστημα προστασίας της επιδερμίδας κατά τις εφαρμογές laser. (Επινόηση ecomed)

Ecocell

Σύστημα για την κυτταρίτιδα

Συσκευή τοπικής οφθαλμικής υποθερμίας

με ελεγχόμενη μείωση της θερμοκρασίας του ματιού

Εcocare

Σύστημα διάτασης του δέρματος κατά τις εφαρμογές με Lase

Ecocryo

Συσκευή Κρυολιποδιάλυσης για μη επεμβατικές εφαρμογές μείωσης του λιπώδους ιστού
Διαχρονικά, σε πολλά από τα προϊόντα της ECOMED, χορηγήθηκαν διπλώματα ευρεσιτεχνίας από Ελληνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς, τεκμηριώνοντας την αδιάλειπτη εφευρετική δραστηριότητα της εταιρείας και των ανθρώπων της.
H μέθοδος για προστασία της επιδερμίδας με ψυχρό ατμοσφαιρικό αέρα επινοήθηκε για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο από την ecomed. Το ecocool αποτέλεσε το πρώτο σύστημα ψύξης επιδερμίδας για τις εφαρμογές laser παγκοσμίως.

(ΟΒΙ: 2002199)
(European Patent Office: EP1121078)
(Word Intellectual Property Organization: WO/2000/023018)

Τα πρώτα προϊόντα της εταιρείας αποτέλεσαν:
•    η σειρά συσκευών κρυοπηξίας Micro Cryo (I, II, III) και Διαθερμία με εφαρμογές στην οφθαλμολογία, δερματολογία, γυναικολογία, ΩΡΛ
Ακολούθησαν:
•    η Βιτρεκτομή με μεγάλη επιτυχία στην ελληνική οφθαλμολογία
•    το Argon Laser για οφθαλμολογική και δερματολογική χρήση με μεγάλο αριθμό πωλήσεων σε μικρό χρονικό διάστημα, αποδείχθηκε το πλέον αξιόπιστο προϊόν της κατηγορίας του.
•     το Laser CO2 ειδικό για χειρουργικές εφαρμογές, δερματολογικές, αισθητικής χειρουργικής (με χρήση ειδικού scanner), ΩΡΛ. Η αντοχή του συγκεκριμένου laser παρατείνει τη διάρκεια ζωής του, και καθιστά δυνατή τη χρήση του για διάστημα ακόμη και 10 ετών χωρίς την ανάγκη επισκευής.
•    ο Υγρός κλίβανος flash.
•    η Συσκευή τοπικής οφθαλμικής υποθερμίας με ελεγχόμενη μείωση της θερμοκρασίας του ματιού (ΟΒΙ: 1006836)
•    το Προσοφθάλμιο σύστημα σχισμοειδούς λυχνίας (ΟΒΙ: 1003282)

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και μετά σειρά είχαν:
•    το Ecocell: Σύστημα για την κυτταρίτιδα (ΟΒΙ: 2002307)

•    το Εcocool: Σύστημα ψύξης της επιδερμίδας κατά τις εφαρμογές laser.

H μέθοδος για προστασία της επιδερμίδας με ψυχρό ατμοσφαιρικό αέρα επινοήθηκε για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο από την ecomed.

(ΟΒΙ: 2002199)
(European Patent Office: EP1121078)
(Word Intellectual Property Organization: WO/2000/023018)

•    το Εcocare: Σύστημα διάτασης του δέρματος κατά τις εφαρμογές με Laser (ΟΒΙ:1006838)
(European Patent Office: EP2293734)
(Word Intellectual Property Organization:WO/2009/090433)
(American Patent and Trademark Office: 20110015620)

•    το Ecocryo: Συσκευή Κρυολιποδιάλυσης για μη επεμβατικές εφαρμογές μείωσης του λιπώδους ιστού

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
Scroll Up