Προφίλ

ΙΔΡΥΣΗ
Η εταιρεία ως Α.Ε. ιδρύθηκε το 1979 σαν συνέχεια άλλης εμπορικής επιχείρησης που είχε ιδρυθεί το 1976 . Η πλήρης επωνυμία της είναι ECOMED – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε. φέροντας τον διακριτικό τίτλο & σήμα ECOMED S.A., και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η έρευνα, σχεδίαση, κατασκευή, παραγωγή και εμπορία ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών Ιατρικής Αισθητικής, υψηλής αντοχής, χαμηλού κόστους καθώς και η επιλυση πάσης φύσεως λειτουργικών βλαβών για τη δημιουργία ενθουσιασμένων πελατών.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η εταιρεία διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του.

 

Η δομή διοίκησης της ECOMED είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε:

 

  • να τυποποιεί τις επιχειρησιακές διαδικασίες
  • να συμβάλλει στη βελτιστοποίηση χρήσης των υπαρχόντων πόρων
  • να βελτιώνει τις εσωτερικές λειτουργίες
  • να προωθεί το διαμοιρασμό της οργανωσιακής γνώσης μέσω της ομαδικότητας

 

με απώτερο σκοπό τη παροχή προστιθέμενης αξίας στο σύνολο των πελατών της.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Made In Greece

Από το 1979, η εταιρεία σχεδιάζει και κατασκευάζει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, αξίας και αισθητικής επιτυγχάνοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ελληνική αγορά και μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες της.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Η εταιρεία στο πλαίσιο των εμπορικών της δραστηριοτήτων έχει υπογράψει συμφωνίες αποκλειστικής αντιπροσώπευσης επώνυμων οίκων του εξωτερικού όπως:

 

CYNOSURE
MEGA MEDICAL

Scroll Up